مدیر کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی استان همدان در نشست با سمن ها به نقش و اهمیت سمن ها در ایجاد و توسعه کارآفرینی و تسهیلات مطرح در این حوزه پرداخت.

به گزارش خبرگزاری موج همدان، احمد توصیفیان، مدیر کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی استان همدان در نشست با سمن ها که با حضور معاون  اداره ورزش و جوانان و برخی از سمن های مرتبط با مباحث اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی برگزار شد، با اشاره به نقش سمن ها در ایجاد و توسعه کارآفرینی، گفت: واگذاری امور به جوانان باعث پیشرفت در کارها می شود و این اداره کل آمادگی همکاری با سمن ها و برگزاری جلسات محدود با خروجی همراه با کیفیت را دارد.

 

نقش سمن ها در ایجاد و توسعه کارآفرینی

توصیفیان افزود: عمده  مراجعه کنندگان به این اداره  کل جوانان جویای کار وکار آفرینان هستند که نیاز به تسهیلات و تشکیل تعاونی دارند و ادارات شهرستان ها با توجه به حجم و مسئولیت زیاد، آمادگی همکاری بیشتر با سمن ها را دارند.

وی با اشاره به نقش سمن ها در ایجاد و توسعه کارآفرینی، در بحث تسهیلات  اشتغالزا گفت: تسهیلات قابل پرداختی که در اختیار این اداره کل است، تسهیلات توسعه روستایی و مشاغل خانگی  بوده که تسهیلات روستایی به رسته های اولویت دار قابل پرداخت است.

مدیر کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی استان همدان افزود: طرح بوم گردی نیز از اولویت های  استان است و تسهیلات مشاغل خانگی در جهت پایدار بودن اشتغال  به پشتیبان های  مشاغل خانگی قابل پرداخت است.

توصیفیان عنوان کرد: از دیگر منابع مالی به تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ رونق تولید و تسهیلات قرض الحسنه تبصره ۱۶ قانون بودجه است که توسط سایر دستگاه ها قابل پیگیری است.

همچنین با اشاره به نقش سمن ها در ایجاد و توسعه کارآفرینی و طرح طرح کارورزی فارغ التحصیلان  دانشگاهی را یک امتیاز در جهت ورود جوانان  در بازار کار دانسته که سمن ها می توانند از این امتیاز  استفاده کنند.

توصیفیان گفت:در بحث روابط کار بیشتر سعی می شود که بین کارگر و کارفرما  سازش حاصل شود و به  علت کاهش اختلافات آمادگی این را داریم که از کارشناسان این اداره  درجهت آموزش کارفرمایان محترم استفاده کنیم، لذا جلسه ای با حضور  سمن ها و معاونت روابط کار و معاونت تامین اجتماعی برگزار شود.

 همچنین درجهت تشکیل  تعاونی نیز برگزاری دوره آموزشی با حضور معاونت تعاون  و کارشناسان محترم می تواند موثر باشد.

وی با اشاره به نقش سمن ها در ایجاد و توسعه کارآفرینی، در ادامه مطرح کرد: در بحث صدور مجوز ها از جمله مشاوره در خصوص کار آفرینی آمادگی همکاری با سمن ها را داریم، همچنین در پیرامون  حمایت از مشاعل خرد و خانگی در هر شهرستان یک پشتیبان مشاغل خانگی توسط سمن ها شناسایی تا به هر طرح ۵۰۰ میلیون ریال تسهیلات قرص الحسنه پرداخت شود.