معاون خدمات شهری شهرداری همدان با اشاره به ایمن سازی بازار همدان، همکاری کسبه را در این امر ضروری دانست.‍

به گزارش خبرگزاری موج همدان، علی ضمیر، معاون خدمات شهری شهرداری همدان با اشاره به تامین ایمنی بازار همدان با همکاری کسبه محقق می شود، گفت:  آموزش های ایمنی و آتش نشانی به منظور افزایش سطح دانش، نگرش و مهارت شاغلین و کسبه بازار در کنترل حریق می تواند از اقدامات پیشگیرانه برای تأمین افزایش سطح ایمنی در شهرها باشد.

 

تامین ایمنی بازار همدان با همکاری کسبه محقق می شود

علی ضمیر با اشاره به تامین ایمنی بازار همدان، ضمن انتقاد از برخی سد معبرها در بازار ، بیان کرد: در این زمینه برخی کسبه همراهی مناسبی ندارند و کسانی هم که می ‌خواهند موارد را رعایت کنند دچار مشکل می ‌شوند پس جلب مشارکت حداکثری اصناف و شهروندان موجب ایمنی بازار می شود.

وی افزود: شبکه آب رسانی و جمع آوری فاضلاب، شبکه گازرسانی، توزیع و مصرف برق، شبکه مخابرات، سیستم های حفاظت در برابر حریق، سیستم گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع و معابر و دسترسی ها از جمله مهمترین زیرساخت‌هایی هستند که به منظور ایمنی بازار باید مورد ارزیابی و ایمن سازی قرار گیرند.

علی ضمیر با اشاره به تامین ایمنی بازار همدان و حادثه آتش سوزی بازار تبریز، ادامه داد: طی دهه های گذشته به ایمن سازی بازار کمتر توجه شده و درحال حاضر ارتقاء ایمنی آن با اهدافی چون کاهش سطح آسیب پذیری ، ریسک پذیری و افزایش قابلیت سرویس دهی در دستور کار شهرداری قرار دارد.

وی عنوان کرد: سازمان آتش نشانی شهرداری در حد توان تذکرهای لازم را برای رفع نواقص ایمنی به کسبه داده و شهرداری نیز در داخل و خارج بازار نسبت به افزایش شیرهای هیدرانت اقدام می کند تا در مواقع اضطراری امکان تأمین آب مورد نیاز برای اطفا حریق در کمترین زمان وجود داشته باشد.

علی ضمیر با تاکید بر این که گاه وجود یک کپسول آتش نشانی از یک حریق جلوگیری می کند، افزود: برخی از این کپسول ها در واحدهای صنفی تاریخ مصرفشان گذشته است و یا این که کپسول ها هنگام حادثه در دسترس نیستند که این نیازمند اصلاح است تا از خطرات احتمالی جلوگیری شود.

وی با اشاره به تامین ایمنی بازار همدان، تصریح کرد: برای سامان‌دهی بازار همدان نیاز است با همکاری نهادها و دستگاه‌های ذیربط و مشارکت کسبه ها برای رفع این مشکلات و موانع اقدام کنیم.