فرماندار همدان با اشاره به مباحث مرتبط به عمارت نومهال از قانونی بودن ساخت وساز در عمارت نورمهال، سخن گفت.

به گزارش خبرگزاری موج همدان، حسین افشاری، فرماندار همدان عصر سه شنبه در صحن شورای اسلامی شهر همدان با اشاره به قانونی بودن ساخت وساز در عمارت نورمهال، گفت: ماحصل این ساخت و ساز تشخیص و تدبیر مسئولان وقت بوده است و موضوع به سال ۱۳۸۲ باز می گردد.

 

قانونی بودن ساخت و ساز در عمارت نورمهال

افشاری اظهار داشت: مجوز قانونی در حداقل ساخت و ساز در جوار عمارت صادر شده و این مجموعه متعلق به کمیته امداد (ره) کشور است.

وی با اشاره به اینکه این ساخت و ساز مشکلی برای عمارت تاریخی نورمهال ایجاد نمی کند گفت: اگر متولیان پیشنهاد جدید برای بهتر شدن شرایط با رعایت منافع کمیته امداد دارند، ظرف یک هفته ارایه دهند.

فرماندار همدان افزود: این ملک متعلق به کمیته امداد است که ۷۰ درصد از آن را برای استفاده شهروندان به ساخت بوستان اختصاص داد و ۳۰ درصد نیز برای تغییر کاربری داده شد.

وی اظهار داشت: حتی از این ۳۰ درصد نیز ۷۰ درصد باز هم به فضای سبز و تنها ۳۰ درصد برای ساخت مجتمع اقتصادی کمیته امداد (ره) اختصاص یافته است.

افشاری با اشاره به قانونی بودن ساخت وساز در عمارت نورمهال، یادآور شد: تاکنون نیز کمیته امداد به دلیل تاخیر در ساخت متضرر شده در حالیکه اقدام آنان قانونی و محکمه پسند است.