استاندار همدان برگزاری کنگره آیت الله تالهی را دارای آثار مثبت اجتماعی و فرهنگی خواند.

به گزارش خبرگزاری موج همدان، سیدسعید شاهرخی، استاندار همدان در شورای برگزاری کنگره ملی عارف ربانی حضرت آیت‌الله شیخ محمدهادی تالهی همدانی، اظهار کرد: تجلیل از شخصیت‌های برجسته استانی و برگزاری چنین کنگره هایی راهی است موثر برای ترویج اندیشه‌های ناب اسلامی که اثرات آن بسیار ماندگار خواهد بود.

 

 برگزاری کنگره آیت الله تالهی

شاهرخی با اشاره به برگزاری کنگره آیت الله تالهی اضافه کرد: تجلیل از علمای دینی و شخصیت‌های برجسته تجلیل از همه ارزش‌ها و اندیشه‌های الهی است.

وی با بیان اینکه با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری تصمیم داریم هر سال را به نام یک شخصیت نامگذاری و از شخصیت این عزیزان تجلیل کنیم، تصریح کرد: آبان ماه امسال هفتمین کنگره با نام آیت‌الله تالهی در همدان است و پیش از این کنگره شخصیت‌هایی چون آیت‌الله نجفی، جمال الدین اسدآبادی و بوعلی سینا و... را برگزار کرده‌ایم.

استاندارهمدان  با اشاره به برگزاری کنگره آیت الله تالهی، خاطرنشان کرد: برگزاری این کنگره‌ها دارای اثرات دنیوی و اخروی است و امیدواریم همه دستگاه‌های استان با انگیزه وعلاقه کارهای مربوط به برگزاری هرچه بهتر کنگره را دنبال کنند.

شاهرخی یادآور شد: اکنون به لحاظ مالی در تنگنا هستیم و امسال هم سال صرفه جویی است اما برای برگزاری چنین کنگره‌هایی که دارای آثار مثبت اجتماعی و فرهنگی است، نباید دستمان بلرزد و کوتاهی کنیم.