وزیر جهاد کشاروزی درمراسم بهره برداری از زنجیره تولید پیوندک و نهال پیوندی گواهی شده گردو در شهرستان تویسرکان، میزان تولید پیوندک نهالستان گردوی تویسرکان را جوابوی نیاز کشور خواند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج همدان، محمود حجتی، وزیر جهاد کشاروزی روز پنجشنبه در مراسم بهره برداری از زنجیره تولید پیوندک و نهال پیوندی گواهی شده گردو در شهرستان تویسرکان در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه این میزان تولید پیوندک در نهالستان گردو تویسرکان، جوابگوی نیاز کشور است، گفت: از آنجائی که تویسرکان قطب تولید گردوی کشور است و در سال های گذشته با توجه به سرمازدگی که در این محصول اتفاق افتاده است، نیاز به انجام اقداماتی از جمله آموزش طرح سرشاخه کاری گرد و ترویج  توسط متخصصین خارجی به کشاورزان صورت گرفت.

همدان وزیر کشا.ورزی

 تولید پیوندک در نهالستان گردو تویسرکان

حجتی افزود: این طرح تولید گردو را از ۱.۵ تن تا چهار تن در هکتار افزایش می دهد.

وی  با اشاره به میزان تولید پیوندک در نهالستان گردو تویسرکان، مطرح کرد: با تولید این میزان پیوندک در نهالستان تویسرکان، نیاز کشور تامین خواهد شد و با مراحلی که طی شده است و طرح جلوگیری از سرمازدگی، رونق در این حوزه را خواهیم داشت.

وزیر کشاورزی در همدان

حجتی با بیان اینکه شاهد افزایش ۱۰۰ درصدی گلخانه ها هستیم، گفت: شکل گیری 5 هزار گلخانه و برنامه ریزی تحقق آن صورت گرفته است.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به صرفه جویی ۹۰ درصدی مصرف آب، ابراز کرد: توسعه سبزی و صیفی باید به سمت گلخانه ای شدن حرکت کند.

وی با بیان اینکه  خرید تضمینی گندم از الزامات است، افزود: این محصول باید در اختیار دولت قرار بگیرد و در راستای صرف نان و غذای مردم باشد.

وزیر جهاد کشاروزی در مراسم بهره برداری از زنجیره تولید پیوندک و نهال پیوندی گواهی شده گردو در شهرستان تویسرکان در جمع خبرنگاران گفت: این میزان تولید پیوندک در نهالستان گردو تویسرکان، جوابگوی نیاز کشور است.