عضو کمیته استانی جایزه ادبی الوند در گفتگو با موج ضمن اشاره به رقابت سالم شاعران در این جایزه، از برگزاری دومین دوره جایزه ادبی الوند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج همدان، یحیوی، عضو کمیته استانی جایزه ادبی الوند در گفتگو با موج با اشاره به رقابت شاعران در جایزه ادبی الوند از برگزاری این جایزه خبر داد و اظهار داشت: در فضای کنونی ادبی وهنری کشور، برگزاری جایزه ادبی الوند می تواند روزنه ی امیدی برای احیای شعرفارسی و ارتقای سطح کیفی آثار شاعران جدی این مرز و بوم  باشد.

 

رقابت سالم شاعران در جایزه ادبی الوند

یحیوی در این خصوص افزود: هدف اصلی از برگزاری جایزه ادبی الوند ایجاد فضایی است تا شاعران درآن به رقابت سالم بپردازند.

وی عنوان کرد: این جایزه، دریچه ای  برای هم گرایی شاعران  دور و نزدیک کشور و معرفی هر چه بیشتر و بهتر آثار آنهاست.

عضو کمیته استانی جایزه ادبی الوند گفت:  از آنجائیکه اکثر جشنواره های ادبی برگزار شده و درحال برگزاری، زیر نظر نهادها ومتولیان فرهنگی بوده است به همین خاطر  سلایق برگزارکنندگان آن  نیز اهمیت  زیادی داشته است.

یحیوی افزود: هدف از برگزاری بسیاری از این جشنواره های دولتی برآورده شدن توقع خاصی بوده است که این خود باعث شده شاعران جدی اقبال  کمتری به آنها داشته باشند و به این کنگره وجشنواره های موضوع محور ،اعتماد وعلاقه ای نشان ندهند.

 

استقبال شاعران از اولین دوره جایزه ادبی الوند در استان همدان

عضو کمیته استانی جایزه ادبی الوند در ادامه مطرح کرد: شاعران علاقه و اقبال بیشتری به جایزه های خصوصی نشان داده اند که استقبال گرم شاعران از اولین دوره ی جایزه ادبی الوند در استان همدان موید این نکته است.

یحیوی عنوان کرد: امسال نیز با توجه به تجربه ی موفق  این جایزه درسال گذشته شاهد برگزاری دومین دوره ی جایزه ادبی الوند در استان همدان خواهیم بود.

عضو کمیته استانی جایزه ادبی الوند تشریح کرد: بخش استانی جایزه ادبی الوند نیز به جایزه اصلی اضافه شده است و مجالی برای شاعران استان همدان فراهم آمده است تا در قسمت استانی جایزه ی ادبی الوند ارزیابی شوند و به رقابت بپردازند.

یحیوی افزود: استقبال خوبی نیز  تا این لحظه صورت پذیرفته است و آثار زیادی به دبیرخانه ارسال شده است که انتظار می رود تا پایان تیر و اتمام مهلت ارسال، شاهد ارسال آثار پرشمار دیگری نیز به دبیرخانه ی این جایزه باشیم.