مدیرعامل شرکت توزیع برق استان همدان ضمن اشاره به اصلاح شبکه‌های برق روستایی، مشترکین غیرمجاز برق در همدان، تلفات برق در استان، از تفاهم نامه شرکت توزیع برق استان همدان با کشاورزان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج همدان، محمد مهدی شهیدی، مدیرعامل شرکت توزیع برق استان همدان در جمع خبرنگاران از کاهش 0.5 درصدی تلفات انرژی برق در همدان و تفاهم نامه شرکت توزیع برق استان همدان با کشاورزان خبر داد و اظهار داشت: تلفات برق استان همدان به 10.13 درصد رسید که کمتر از میانگین کشوری است.

شهیدی برق همدان 4

 اصلاح شبکه‌های برق روستایی

وی خاطر نشان کرد: از سال 92 تا زمان حاضر  30 میلیارد تومان صرف اصلاح شبکه‌های برق روستایی شده است که  بالاترین میزان این هزینه مربوط به سال1397 بوده است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان همدان مطرح کرد: استان همدان شامل خاموشی نشده است اما تا 15 مرداد روزهایی است که بایستی به درستی مدیریت شود تا خاموشی اتفاق نیفتد.

 

 مشترکین غیرمجاز برق در همدان

وی با بیان اینکه 4500 مشترک غیرمجاز برق در استان همدان وجود دارد، گفت: از این تعداد 2200 مشترک رسیدگی شده است و بقیه موارد نیز در دست بررسی است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان همدان دراین خصوص افزود:  حداکثر  مشترکین غیرمجاز برق استان در حاشیه شهر و روستاها اسکان دارند و در این راستا به افراد متقاضی در این حوزه،  4000 انشعاب برق داده شده است.

شهیدی گفت: در استان همدان 60 درصد شبکه‌های توزیع برق  به کابل تبدیل شده که این امر در  کاهش خاموشی‌ و سرقت سیم‌های برق موثر است.

شهیدی برق استان همدان 3

تفاهم نامه شرکت توزیع برق استان همدان با کشاورزان

وی با اشاره به اینکه  40 درصد  انرژی  در پیک بار استان در حوزه کشاورزی است، اظهار داشت: در سالجاری 80 مگاوات از مصارف حوزه کشاورزی کاهش پیدا می کند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان همدان از تفاهم نامه شرکت توزیع برق استان با کشاورزان، خبر داد و گفت: کشاورزانی که 4 ساعت در پیک بار برق مصرف نکنند، کل انرژی دوره  آن ها بخشوده خواهد شد.

 

 

بدهی میلیاردی  دستگاه‌های دولتی به شرکت  توزیع برق استان همدان

شهیدی با بیان اینکه شرکت توزیع برق استان همدان 100 میلیارد تومان از مشترکین طلب دارد، ابراز کرد: در سال 96 میزان وصول شرکت 96 درصد بوده  است که در پایان سال گذشته 99 درصد رسیده است.

وی افزود: دستگاه‌های دولتی نیز 44 میلیارد تومان به شرکت برق بدهکار هستند.

شهیدی برق استان همدان 1

 قبوض کاغذی برق حذف خواهد شد

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان همدان با بیان اینکه حذف قبض‌های کاغذی برق در دستور کار وزارت نیرو قرار  دارد، عنوان کرد: از مهر ماه امسال قبض کاغذی برق حذف می شود و مشترکان باید از طریق خدمات اینترنتی بهای برق مصرفی خود را بپردازند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان همدان در جمع خبرنگاران از کاهش 0.5 درصدی تلفات انرژی برق در همدان و تفاهم نامه شرکت توزیع برق استان همدان با کشاورزان خبر داد و اظهار داشت: تلفات برق استان همدان به 10.13 درصد رسید که کمتر از میانگین کشوری است.