در آخرین روز از هفته جهاد کشاورزی افتتاح شرکت تعاونی کشت و صنعت مهر ۱۱ روستای خردمند شهرستان ملایر صورت گرفت.

به گزارش خبرگزاری موج همدان، در آخرین روز از هفته جهاد کشاورزی  با حضور محمود رضا عراقی ، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری همدان  افتتاح شرکت تعاونی کشت و صنعت مهر انجام شد.

جهاد کشاورزی همدان 3

افتتاح شرکت تعاونی کشت و صنعت مهر ۱۱ روستای خردمند شهرستان ملایر با تولید ۲۵ کیلوگرم اسانس در سال و تولید انواع نوشابه بر پایه عرقیات گیاهی ۳۰۰ تن در سال و سرمایه گذاری انجام شده ۳۰۵۰۰ میلیون ریال صورت گرفت.

جهاد کشاورزی همدان 2