شهردار شیرین سو در این جلسه از اینکه تمامی شهرداری ها بر اساس دستورالعمل وزارت کشور موظف به تشکیل ستاد مدیریت بحران شهرها هستند، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج همدان، سید مصطفی موسوی، شهردار شیرین سو ضمن اشاره به برگزاری اولین جلسه ستاد مدیریت بحران گفت: شهرداری شیرین سو بر اساس این دستورالعمل از ساختار شهرهای زیر یکصدهزار نفر پیروی میکند و مطابق آن میبایست اعضای مربوطه ستاد را دعوت نماید

وی هدف از تشکیل ستاد مدیریت بحران شهر را حفظ آمادگی و توان افزایی شهرداری و دستگاه های اجرایی شهر در هنگام وقوع بحران عنوان کرد و گفت شهرداری به عنوان مدیریت شهری باید در تمام بخش ها آمادگی خود را حفظ کند و ستاد مدیریت بحران شهرداری با این هدف تشکیل میشود.

موسوی با اشاره به لزوم تشکیل کارگروه های ذیل ستاد گفت بررسی نواقص و ارائه پیشنهاد از سوی کارگروه ها به ستاد ارسال میشود و ستاد مدیریت بحران شهر بر اساس پیشنهادات برنامه ریزی مینماید و اجرای مصوبات را پیگیری میکند.

رئیس ستاد مدیریت بحران شهرداری شیرین سو ادامه داد این ستاد موظف است در چهار حوزه پیشگیری از وقوع حوادث، حفظ آمادگی، مقابله و بازسازی و بازتوانی برنامه ریزی و اجرا نماید.

کارگروه ایمنی، امداد و نجات، کارگروه سیلاب، کارگروه تدفین و کارگروه هشدار و اطلاع رسانی، کارگروه های ذیل ستاد هستند که موظف به اجرای مصوبات ستاد در حوزه مربوطه می باشند.

وی در ادامه افزود: جلسات ستاد مدیریت بحران و کارگروه های آن به طور منظم تشکیل میشود تا نقاط قوت و ضعف شهر در مواقع بحرانی شناسایی شود و براساس آن، پیگیری لازم برای تامین اعتبار و تخصیص امکانات لازم  تهیه شود.

موسوی گفت مصوبات این ستاد به دبیرخانه استانی ستاد مدیریت بحران شهرها مستقر در حوزه معاونت عمرانی استانداری ارسال میشود و جمع بندی آن به ستاد مدیریت بحران شهرداری های کشور که در معاونت عمرانی وزارت کشور مستقر است فرستاده شود.

وی با تاکید بر نقش آموزش در مقابله با بحران گفت به مقوله آموزش نگاه ویژه ای داریم و با برنامه ریزی مدون اقدامات لازم را در این خصوص انجام خواهیم داد.  

موسوی افزود: بارش های سیل آسای روزهای ابتدایی سال هشدار جدی به دستگاه های اجرایی و مردم در حفظ آمادگی در مواقع بحران بود و لازم هست در تمام شرایط خود را برای هر نوع بحرانی آماده نماییم.

در پایان هر یک از اعضا نظرات خود را ارائه نمودند و احکام عضویت در ستاد مدیریت بحران شهر شیرین سو را دریافت نمودند.