فرماندار خنداب​ ضمن اشاره به اینکه تالاب آق گل هیچ گونه حق آبه مشخصی از گذشته تا کنون نداشته است، موضوع برداشت بیش از حد از حق آبه تالاب آق گل را مطرح کرد.

به گزارش خبرگزاری موج همدان،  عبدالرضا حاجی علی بیگی،  فرماندار خنداب​ در همایش تدوین برنامه مدیریت جامع تالاب آق گل که با همت جهاد دانشگاهی و اداره کل محیط زیست استان همدان برگزار شد، ضمن اشاره به برداشت بیش از حد از حق آبه تالاب آق گل، اظهار داشت: بیش از 70 کیلومتر از رودخانه قره چای از شهرستان خنداب گذشته که  این رود در 10 سال گذسته کاملا خشک بوده و امسال آبگیری شده است.

 

برداشت بیش از حد مجاز حق آبه تالاب آق گل

وی همچنین در ادامه با اشاره به  برداشت بیش از حد مجاز حق آبه بران از رودخانه و مشکلات خشکسالی رود گفت: مهندسی بستر رودخانه قره چای به گونه ای بوده که با برداشت های غیر مجاز و مسیر بسته آن به سمت تالاب اجازه جاری شدن آب رودخانه به سمت تالاب را نداشته است.

وی تصریح کرد: از سال 94 به بعد با طراحی های جدید و اجازه کشاورزان موفق شدیم آب را در بسیر رودخانه جاری کرده و با بستن دهنه های خروجی امیدی به اقتصاد مبتنی بر کشاورزی شهرستان خنداب داده شد.

فرماندار خنداب با بیان اینکه تالاب آق گل هیچ گونه حق آبه مشخصی از گذشته تا کنون نداشته است افزدو: تالاب آق گل در گذشته با بارش های سالانه و پس آب زمین های کشاورزی مجاور و همچنین رودهای محلی آبگیری میشد واز  رودخانه قره چای به دلیل مسدود بودن مسیر آبی به بستر تالاب جاری نمیشد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در سیلاب اخیر 300 متر مکعب آب دپی شده رودخانه قره چای به حرکت به سمت تالاب باعث آبگیری تالاب شده و 800 هکتار مساحت تالاب با مدیریت سیلاب های امسال آبگیری شده است.

حاجی علی بیگی گفت: تحلیل ذینفعان باید توسط مدیران مدیریت شود و از فضای رسانه ای به دور باشد زیرا هرگاه فضای رسانه ای وارد کار شده کار را خراب کرده است.

 فرماندار خنداب​ در همایش تدوین برنامه مدیریت جامع تالاب آق گل که با همت جهاد دانشگاهی و اداره کل محیط زیست استان همدان برگزار شد، ضمن اشاره به برداشت بیش از حد از حق آبه تالاب آق گل، اظهار داشت: بیش از 70 کیلومتر از رودخانه قره چای از شهرستان خنداب گذشته که  این رود در 10 سال گذسته کاملا خشک بوده و امسال آبگیری شده است.