رئیس شورای اسلامی شهر همدان در راهپیمایی روز قدس با بیان اینکه آمریکا، هیچگاه قابل اعتماد نبوده است، راهپیمایی روز قدس را تجلی وحدت و انسجام ملی عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری موج همدان، کامران گردان ، رئیس شورای اسلامی شهر همدان در راهپیمایی روز قدس، ابراز کرد: حضور در این راهپیمایی به معنای محکوم کردن اقدامات خبیثانه کشور آمریکا در مدت اخیر است و  نشان می‌دهد که آمریکا هیچ وقت قابل اعتماد نبوده و نیست. 
گردان راهپیمایی روز قدس
کامران گردان با بیان اینکه مردم فهیم و آگاه ایران مشکلات سیاسی، اقتصادی و سلیقه ای خود را مربوط به این راهپیمایی نمی‌دانند عنوان کرد: هیچ مشکلی نمی‌تواند مانع حضور مردم آگاه ایران در این خروش ملی باشد.
گردان راهپیمایی روز قدس 2
 وی بیان کرد: بر اساس تجارب سال های گذشته مردم نشان دادند که همیشه در چنین مواقعی حضور پررنگ و پرشوری داشته و آگاهی و بصیرت خود را به رخ جهانیان کشیده اند.
اگرچه جامعه عاری از مشکلات اقتصادی نیست اما جوانان مطالبات خود را از راه‌های دیگری بیان می‌کنند.
گردان اظهار کرد: شعار مردم ایران در راهپیمایی روز جهانی قدس اعلام مخالفت خود در بحث مذاکره با آمریکا است.
گردان راهپیمایی روز قدس 3