رئیس راهداری و حمل و نقل جاده‌ای رزن از روکش آسفالت ۱۷ کیلومتر از محورهای روستایی این شهرستان که در حال انجام است، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج همدان،  مرتضی داوودی ، رئیس راهداری و حمل و نقل جاده‌ای رزن ضمن اشاره به روکش آسفالت ۱۷ کیلومتر از محورهای روستایی رزن ، اظهار کرد: برای این میزان کار اجرایی مبلغ ۲۵ میلیارد ریال از منابع ملی هزینه شده است.

وی همچنین افزود: از مهرماه سال گذشته نیز ۱۰ کیلومتر از محور رزن - دمق و رزن - همدان لکه گیری و روکش آسفالت شد که مبلغ ۱۵ میلیارد ریال اعتبار صرف آن شده است.

داوودی ادامه داد: همچنین حدود ۳ هزار متر مربع لکه گیری در محورهای روستایی این شهرستان با ۴۵۰ تن آسفالت در حال انجام است.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای رزن جمع‌آوری و رفع تجاوز از حریم راه‌های این شهرستان را از جمله اقدامات در دستور کار این اداره برشمرد و گفت: از ابتدای سال تاکنون دستور تخریب ۴ مورد از ساخت و سازهای غیرمجاز در حاشیه راه های این شهرستان صادر شده است.

داوودی یادآور شد: ۳ مورد دیوارکشی، فنس کشی و ساختمان سازی غیرمجاز در محدوده حریم راه های این شهرستان نیز در این مدت به مراجع قضایی معرفی و دستور توقف آن صادر شد.

مرتضی داوودی ضمن اشاره به روکش آسفالت ۱۷ کیلومتر از محورهای روستایی رزن بیان کرد: برای این میزان کار اجرایی مبلغ ۲۵ میلیارد ریال از منابع ملی هزینه شده است.