مدیر اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشوراز اجرایی شدن طرح آرشیو یاران در مدارس همدان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج همدان، علیرضا تکلو،  مدیر اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور ​ با بیان اینکه به همت مدیریت اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور و با همکاری اداره کل آموزش و پروش استان همدان ، طرح « آرشیو یاران » در مدارس همدان اجرا خواهد شد، افزود: این طرح همراه با دیگر برنامه های مشترک دو مجموعه فرهنگی و آموزشی مرکز اسناد همدان و اداره کل آموزش و پرورش در جلسه ای مشترک با مدیر کل آموزش و پرورش استان مطرح و اجرای آن به توافق طرفین رسید.

 

 طرح آرشیو یاران

مدیر اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور افزود: در طرح آرشیو یاران تعدادی از دانش آموزان هر مدرسه ضمن گذراندن دوره های آموزشی و آشنایی با ماهیت سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، به عنوان نمایندگان سازمان در مدارس فعالیت کرده و در راستای شناسایی، جمع آوری و نگهداری اصولی اسناد تاریخی تلاش خواهند کرد.

وی بابیان اینکه در تمام خانواده ها اسناد، کتب خطی و عکس های تاریخی زیادی به عنوان میراث مکتوب کشور وجود دارد که به علت نگهداری غیر اصولی در حال نابودی است، گفت: امیدواریم با اجرای طرح آرشیو یاران، دانش آموزان با هماهنگی اولیاء و مربیان این اسناد دارای ارزش تاریخی را به آرشیو ملی ایران اهدا کنند.

تکلو افزود: در این طرح از دانش آموزانی که در این زمینه همکاری ویژه ای داشته اند توسط مرکز اسناد غرب کشور و اداره کل آموزش و پرورش استان تقدیر خواهد شد.

 تکلو با اشاره به اینکه طرح آرشیو یاران  در مدارس همدان اجرا خواهد شد، افزود: این طرح همراه با دیگر برنامه های مشترک دو مجموعه فرهنگی و آموزشی مرکز اسناد همدان و اداره کل آموزش و پرورش در جلسه ای مشترک با مدیر کل آموزش و پرورش استان مطرح و اجرای آن به توافق طرفین رسید.