دادستان همدان ضمن بیان اینکه تشخیص انگیزه قتل فقط با اعتراف و دستگیری قاتل روحانی همدانی امکان‌پذیر است و تا زمان دستگیری وی نباید اظهار نظری از سوی دیگران انجام شود از اینکه علت قتل روحانی همدانی شاید خصومت شخصی باشد، سخن به میان آورد.

به گزارش خبرگزاری موج همدان، کامران حمزه، دادستان همدان با اشاره به قتل روحانی جوان در همدان و در مقابل حوزه علمیه این شهر با بیان اینکه مقامات انتظامی برای دستگیری قاتل و تشخیص انگیزه وی در تکاپو هستند، از شناسایی وی خبر داد.

خصومت شخصی علت قتل  روحانی همدانی 

کامران حمزه در تشریح این خبر بیان کرد: اعلام انگیزه قاتل تنها پس از دستگیری و اتمام تحقیقات توسط پلیس امکان پذیر است و در حال حاضر در رابطه با علت قتل وی نمی‌توان اظهار نظر کرد.

وی ادامه داد: برخی از خبرگزاری‌ها از لفظ شهادت روحانی همدانی استفاده کردند در صورتی که ممکن است خصومت شخصی در قتل روحانی همدانی در میان باشد و نباید از این لفظ برای قتل پیش آمده استفاده شود.

دادستان همدان در پایان با اشاره به اینکه  خصومت شخصی در قتل روحانی همدانی​ ممکن است در میان باشد تاکید کرد: تشخیص انگیزه قتل فقط با اعتراف و دستگیری قاتل روحانی همدانی امکان‌پذیر است و تا زمان دستگیری وی نباید اظهار نظری از سوی دیگران انجام شود.