مسئول امور آزمایشگاه های استان همدان به مناسبت بزرگداشت روز آزمایشگاه در همدان ودر مراسم تجلیل از کارکنان آزمایشگاه های استان همدان از اقدامات شاخص در این حوزه یاد کرد.

به گزارش خبرگزاری موج همدان،  ابراهیم دانشیار،  مسئول امور آزمایشگاه های استان همدان ، پنج شنبه 5 اردیبهشت در مراسم تجلیل از کارکنان آزمایشگاه های استان همدان به مناسبت بزرگداشت روز آزمایشگاه  گفت: استان همدان با جمعیت بالغ بر یک میلیون و 700هزار نفر دارای 127 آزمایشگاه فعال است.

 

 مراسم تجلیل از کارکنان آزمایشگاه های استان همدان و ارائه داده‌های مرتبط

وی با بیان اینکه بیشتر آزمایشگاه های استان در شهرستان همدان متمرکز هستند افزود:88 آزمایشگاه تحت پوشش معاونت درمان هستند که به طور مرتب مورد نظارت ممیزین و بازنگری قرار می گیرند و 39 آزمایشگاه معاونت بهداشت به طور سالیانه بررسی می شوند.

آدر  مراسم تجلیل از کارکنان آزمایشگاه های استان همدان با بیان اینکه 127 آزمایشگاه همدان شامل آزمایشگاه های دولتی، تخصصی، تامین اجتماعی، کلینیک های خیریه ، شرکت های تعاونی، فرهنگیان و آزمایشگاه نیروی مسلح است گفت:در سال 96 به دلیل تجویز بی رویه آزمایش از طرف پزشکان تعداد پذیرش آزمایش در آزمایشگاه های استان به اوج خود رسید که با استقرار کمیته های تجویز منطقی در بیمارستان تعداد آزمایش ها در سال 97 فروکش کرد.

 

7 میلیون پذیرش در آزمایشگاه های معاونت درمان و بهداشت استان همدان

دانشیار با بیان اینکه در سال گذشته 7 میلیون پذیرش در آزمایشگاه های معاونت درمان و بهداشت استان همدان انجام شده است افزود: با تعداد 2میلیون پذیرش سالیانه بیش از 70میلیون تومان برای تمام آزمایشگاه های استان هزینه شده است.

وی در مراسم تجلیل از کارکنان آزمایشگاه های استان همدان با بیان اینکه سالیانه 15 درصد به کارشناسان آزمایشگاه های استان همدان افزوده می شود عنوان کرد: پایه‌گزاری استقرار استانداردهای کنترل کیفیت درآزمایشگاه از دانشگاه آغاز شد و در سال گذشته تعداد ممیزان از 3 نفر به 12 نفر افزایش پیدا کرد.

 

اقدامات شاخص اداره امور آزمایشگاه های استان همدان

مسئول امور آزمایشگاه های استان همدان ساماندهی مدیریت اطلاعات امور آزمایشگاه ها در سامانه صدور پروانه، استخراج لیست آزمایشات ارسالی به خارج از استان و کشور،شناسایی و ساماندهی آزمایشگاه های انجام دهنده و ارسال کننده غربالگری سلامت جنین،شناسایی دامنه فعالیت آزمایشگاه ها، استقرار استانداردهای کنترل کیفیت در آزمایشگاه ها ، ساماندهی وضعیت تجهیزات و توسعه بهینه سازی فضای فیزیکی آزمایشگاه ها  و ساماندهی وضعیت نیروی انسانی را از اقدامات شاخص اداره امور آزمایشگاه های استان همدان در راستای مدیریت حفظ و ارتقا بهره برداری از خدمات آزمایشگاهی در سال 97 برشمرد.

مسئول امور آزمایشگاه های استان همدان در مراسم تجلیل از کارکنان آزمایشگاه های استان همدان با بیان اینکه 862 نفر در آزمایشگاه های استان فعالیت می کنند گفت: مبحث میکروب شناسی در استقرار استانداردهای کنترل کیفیت مغفول مانده بود که با مشخص کردن ممیز دارای دکتری میکروب شناسی سعی شد تا این مغفولیت از بین برود.