ظهر امروز وزیر ورزش و جوانان از سالن تیر اندازی شهید شمسی پور و ورزشگاه شهید مفتح همدان در همدان بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری موج همدان، مسعود سلطانی فر ، وزیر ورزش و جوانان در سفر خود به استان همدان ظهر امروز از سالن تیر اندازی شهید شمسی پور و ورزشگاه شهید مفتح همدان بازدید کرد.

 

سالن تیر اندازی شهید شمسی پور مجهز به  23 سیبل الکترونیک 

وزیر ورزش و جوانان از سالن تیراندازی که به 23 سیبل الکترونیک مجهز شده بازدید کرد.

در حال حاضر سالن تیراندازی شهید شمسی پور بزرگترین سالن تیر اندازی مجهز به سیبل الکترونیک غرب کشور است.

سلطانی فر ضمن ابراز خرسندی و تشکر از عوامل اجرایی گفت :امیدواریم با توجه به ظرفیت و قابلیت بالای سالن تیراندازی شاهد مسابقات ملی در استان همدان باشیم.در ادامه مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان از ورزشگاه شهید مفتح همدان  بازدید به عمل آورد.