در نشست سمن ها و هیئت های اندیشه ورز جوان استان همدان با وزیر ورزش و جوانان نقطه نظرات نمایندگان هیئت های اندیشه ورز جوان استان همدان مطرح شد.

به گزارش خبرگزاری موج همدان در گردهمایی صبح امروز سمن ها و هیت های اندیشه ورز جوان استان همدان با سلطانی فر ، وزیر ورزش و جوانان که به میزبانی استان همدان برگزار شد پیشنهادات خود را برای بهبود روند فعالیت‌ها در حوزه ورزش و جوانان استان همدان بیان کردند.

وزیر ورزش و جوانان در همدان

 در این نشست ، صالح جهانگرد،  رییس مجمع جوانان استان همدان بیان کرد:  اشتغال دغدغه جوانان همدانی  است.

وی افزود:سمن های همدان در چند سال اخیر رشد کمی و کیفی خوبی داشته اند وبسبار امیدواریم این روند تداوم پیدا کند.

وزیر ورزش و جوانان در همدان

صالح حهانگرد همچنبن از ز وزیر ورزش و جوانان خواست در واگذاری مسئولیت ها به جوانان اعتماد کنند و شرایط را برای حضور این نسل در بخش‌های مدیریتی تسهیل کنند.

همچنین یکی دیگر از نمایندگان سازمان‌های مردم نهاد جوان استان همدان تاکید کرد برای پیشبرد امور از همه ظرفیت های جوانان بهره برداری شود.

وزیر ورزش و جوانان در همدان

این عضو هیات اندیشه ورز جوان همدانی این نکته را مورد توجه قرار داد که رویکرد استاندار همدان توجه ویژه ای به جوانان است و این توجه را حائز تقدیر دانست.

وی گفت :انتظار ما از استاندار همدان واگذاری مسولیت ها به بانوان است و خوشبختانه مهندس شاهرخی تاکنون این خواسته را به خوبی عملی کرده اند.

 

عطیه السادات حسنی حلم افزود: از وزیر ورزش و جوانان می خواهیم بودجه لازم را برای افتتاح استخر بانوان همدان اختصاص دهند.

وزیر ورزش و جوانان در استان همدان

در ادامه مهاجری، نماینده هیئت اندیشه ورز جوان کبودرآهنگ  یاداور شد:هیات اندیشه ورز جوان عاملی برای ایجاد اتحاد بین جوانان و مسئولین است.

وی در ادامه خاطر نشان ساخت:مقام معظم رهبری تاکید ویژه به بهره گیری از جوانان هستند.

وزیر ورزش و جوانان در استان همدان

همچنین سبزواری رئیس هیات همگانی استان و نماینده هیات های ورزشی اظهار داشت : اعتبارات ورزشی در اختیار استان ها قرار بگیرد.

وی گفت :نداشتن اعتبار مستمر یکی از مشکلات بزرگ هیات های ورزشی است و امیدواریم ماده ۲۷ در اختیار هیات ها قرار بگیرد.

وزیر ورزش و جوانان در استان همدان

این مقام‌ مسئول در حوزه ورزش همگانی استان همدان پیشنهاد کرد: اعتبارات ویژه ای برای استعدادهای ورزشی تخصیص یابد.

او از از وزیر ورزش خواست اعتبارات ویژه ای برای پروژه های نیمه تمام استان اختصاص یابد تا هر چه سریعتر به بهره برداری برسد.