بررسی ترافیک در شورای ترافیک شهرستان بهار با موضوعاتی همچون ترافیک لالجین و مهاجران و ابزارهای مدیریتی ترافیک همراه بود.

به گزارش خبرگزاری موج همدان، احسان قنبری ، فرماندار شهرستان بهار در جلسه شورای ترافیک شهرستان بهار اظهار داشت: امروزه با گسترش زندگی ماشینی، افزایش روزافزون ترافیک در شهرها و جاده‌ها، در مقابل فرایند اقتصادی و رفاهی ناشی از گسترش ارتباطات و سرعت جابجایی کالا و مسافر، به یک معضل و مشکل بزرگ برای سلامت عمومی و توسعه تبدیل گشته است 

قنبری افزود: نارضایتی مردم از این مقوله منجر به طرح سیاست‌هایی برای غلبه بر این مشکل از سوی سیاست‌گذاران جوامع شهری می‌شود. در این راستا سیاست‌گذاران با هدف توسعه جامعه شهری، اقدام به وضع سیاست های حمل و نقلی در شهرها می کنند.

 

بررسی ابزارهای مدیریتی ترافیک در شورای ترافیک شهرستان بهار

وی خاطر نشان کرد:  اطلاعات مورد نیاز در حو.زه ترافیک شهری باید به روش اسنادی و میدانی از طریق برداشت حجم ترافیک شهری محدوده بدست آمده و پس از شناخت وضعیت موجود محدوده مورد مطالعه به تجزیه و تحلیل آن پرداخته شود.

فرماندار شهر ستان بهار تاکید کرد: می‌توان از ابزارهای مدیریتی ترافیک به منظور کنترل این موضوع بهره برد بدون آنکه به ساختارهای فیزیکی افزوده شود.

در جلسه شورای ترافیک شهرستان بهار به طرح موضوعات و معضلات ترافیکی شهری در شهر های مهاجران و لالجین  پرداخته شد و نقاط حادثه خیز شهرستان  مورد بررسی قرار گرفت.

بررسی  زیرساخت‌ها جهت پیاده روها و محل عبور دوچرخه سواران از موضوعات دیگر مورد بحث بود.