در نشست مشورتی فرماندار بهار با دهیاران شهرستان، برنامه ریزی هایی به جهت اقدامات سال جاری در روستاها صورت گرفت.

به گزارش خبرگزاری موج همدان، به ریاست فرماندار بهار  و با حضور بخشداران، دهیاران و مسئولین امور مالی دهیاری‌ها،  نشست مشورتی دهیاران شهرستان بهار برگزار شد.

در این نشست با توجه به شعار سال، برنامه ریزی‌هایی جهت اقدامات سال جاری بخشداران و دهیاران شهرستان بهار انجام شد.

همچنین  بررسی مشکلات و نیازهای در روستاها به برخی ماشین آلات و افزایش اعتبارات عمرانی  بخشداران بهار، دهیاری‌ها و به‌سازی روستاها نیز مورد تحلیل قرار گرفت.

در پایان  نشست مشورتی دهیاران شهرستان بهار به جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در روستاها و نیز توجه و حمایت بیشتر از مشاغل خانگی روستاها نیز تاکید شد.