مدیر روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان از رتبه اول تولید سیب زمینی در کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج همدان، مدیر روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان در گفتگو با موج با بیان اینکه در سال زراعی 97-96 میزان 389891 هکتار از اراضی استان همدان به کشت گندم اختصاص یافت، گفت: با تولید بیش از هشتصد هزار تن گندم رکورد جدیدی در تولید این محصول به جا گذاشته شد.

قره‌گوزلو افزود: نظر به اهمیت خودکفایی در تولید روغن و همچنین اثرات مطلوب دانه های روغنی نظیر کلز گیاه در تناوب غلات اقدامات مطلوبی در جهت توسعه و افزایش عملکرد این محصول صورت گرفته و در سال زراعی  گذشته 8131 تن از 2708 هکتار تحت کشت تولید شد.

وی بیان کرد: در سال زراعی گذشته 110 هزار هکتار جو آبی و دیم در سطح استان به زیر کشت رفت که با تولید 312 هزار تن رکورد جدیدی در تولید این محصول کسب گردید.

مدیر روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان عنوان کرد: استان همدان دارا ی رتبه اول تولید سیب زمینی به میزان 917 هزار تن است که این مقدار در سطح 21880 هکتار به دست آمد.

در خصوص محصول چغندر قند 7550 هکتار از اراضی استان به کشت این محصول با تولید 547 هزار تن صورت گرفت.

مدیر روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان در پایان تصریح کرد: حبوبات دارای اثرات مثبتی در بهبود حاصلخیزی خاک در اراضی دیم می باشد که با ترویج کشت این محصول در اراضی آیش افزایش درآمد کشاورزان دیم کار با درآمد پایین را درپی خواهد داشت درسال زراعی 97-96 حدود 20 هزار هکتار اراضی دیم استان به زیر کشت رفت که بیش از 15 هزار تن انواع  حبوبات حاصل شد