مدیر روابط عمومی سازمان جهاد کشاورز ی استان همدان از مبارزه با علف‌های هرز در سطح حدود سه هزار و 389 هکتار از مزارع گندم و جو مناطق گرمسیر استان همدان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج همدان، مدیر روابط عمومی سازمان جهاد کشاورز ی استان همدان در گفتگو با خبرنگار موج اظهار داشت: سال زراعی 98-97 سال خوبی از لحاظ بارش برف وباران بوده است وهمین موضوع سبب شده است که کشت‌های پائیزه گندم و جو از سطح سبز و رشد مناسبی برخوردار شود.

قره‌گوزلو افزود:  392526 هکتار از اراضی زراعی این استان به کشت گندم آبی و دیم و یک صد و  15 هزار هکتار به کشت جو آبی و دیم اختصاص پیدا کرده است.

وی ابراز کرد: از سوی دیگر بذر و علف های هرز مستقر در اعماق مختلف خاک‌های زراعی پس از طی دوره خواب مطلوب ، باجذب رطوبت لازم وکافی برای جوانه‌زنی وشروع رشد اولیه در حال حاضر در سطح قابل توجهی از مزارع کشت شده و ظهور کرده‌اند.

مدیر روابط عمومی سازمان جهاد کشاورز ی استان همدان مطرح کرد: مبارزه با علف‌های هرز مزارع گندم و جو در مناطق جنوبی  استان نظیر شهرستان‌های اسدآباد و تویسرکان از  یک هفته گذشته (18 فروردین) آغاز شده است و تا اواخر اردیبهشت ادامه دارد.

قره‌گوزلو اضافه کرد: تاکنون مبارزه با علف‌های هرز در سطح حدود  سه هزار و 389 هکتار از مزارع گندم و جو مناطق گرمسیر استان انجام شده است که  در سال گذشته در این زمان مبارزه با علف‌های هرز در سطحی بین 49 هزار هکتار از مزارع گندم و جو در استان انجام گرفته بود.

وی با بیان اینکه سم کافی برای مبارزه با علف‌های هزر در مزارع استان موجود و هیچ کمبودی برای تامین سم مورد نیاز گندم‌کاران و جوکاران استان نداریم، گفت:

توصیه می‌شود کشاورزان حتما جهت مبارزه با علف‌های هرز اقدام کنند ، مبارزه نکردن با علف‌های هرز خسارت بین 30 تا 50 درصدی به مزارع وارد میکند و می تواند افت کمی و کیفی محصول را در پایان فصل برداشت به همراه داشته باشد.

مدیر روابط عمومی سازمان جهاد کشاورز ی استان همدان در پایان تاکید کرد: در مبارزه با علف‌های هرز به مرحله رشدی گیاه  و علف هرز توجه داشته باشند و با مشورت کارشناسان جهاد کشاورزی از بهترین سموم و به حد نیاز استفاده کنند.