یکی از اقدامات شایسته ای که در ستاد تسهیلات نوروزی شهرداری انجام شده است راه اندازی سامانه 137 است.

به گزارش خبرگزاری موج همدان، خدایار عشوندی معاون اجتماعی دانشگاه ابن سینا در بازدید از ستاد اسکان و تسهیلات نوروزی شهرداری همدان گفت:

یکی از اقدامات شایسته ای که در ستاد تسهیلات نوروزی شهرداری انجام شده است راه اندازی سامانه 137 است که بسیار مهندسی شده و مسافران به محض ورود به شهرمی توانند با تماس با این سامانه از شرایط اسکان و وضعیت خود و اماکن مختلف شهر مطلع شوند.

عشوندی با مثبت ارزیابی کردن ستاد تسهیلات نوروزی شهرداری همدان ، افزود:  در بازدیدی که انجام شد عملکرد ستاد بسیار عالی بود و مسافران رضایت کامل از این خدمات داشتند.