مدیرکل مدیریت بحران استانداری همدان از تخلیه روستای نجف آباد در شهرستان اسدآباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج همدان، علیمردان طالبی با بیان اینکه در این روستا 20 خانوار ساکن بودند گفت: طبق گزارش‌های ارسالی تاکنون نزدیک به یک‌هزار و 500 هکتار از زمین‌های کشاورزی در استان همدان دچار آبگرفتگی شده‌ است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری همدان با بیان اینکه 64 واحد دامداری در بخش شیرین‌سو دچار آسیب شده است از تلف شدن احشام در برخی نقاط استان خبر داد.

طالبی با بیان اینکه روستای نجف آباد در شهرستان اسدآباد تخلیه شد، دلیل این اقدام را احتمال وقوع سیل در این روستا عنوان کرد.

وی با بیان اینکه در این روستا 20 خانوار ساکن بودند گفت: طبق گزارش‌های ارسالی تاکنون نزدیک به یک‌هزار و 500 هکتار از زمین‌های کشاورزی در استان همدان دچار آبگرفتگی شده‌ است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری همدان با بیان اینکه 64 واحد دامداری در بخش شیرین‌سو دچار آسیب شده است از تلف شدن احشام در برخی نقاط استان خبر داد.