در جشنواره ملی مد و لباس سی پال در سازمان بین المللی اکو که بسیاری از فعالان و طراحان مد و لباس حضور داشتند نظرات خود را با مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری همدان در میان گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری موج همدان، مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری همدان در اولین جشنواره ملی مد و لباس سی پال در سازمان بین المللی اکو حضور یافت. 

در این جشنواره که بسیاری از فعالان و طراحان مد و لباس حضور داشتند، نظرات خود را با مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده در میان گذاشتند.

علیمحمدی، مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری همدان در ادامه با اشاره به تاثیر صنعت مد و لباس بر فرهنگ و اقتصاد کشور افزود: با تمرکز بر موضوعاتی که در جامعه و فرهنگ ما در زمینه پوشاک مورد توجه است و با اشاعه آن و به کاربردنش در صنعت مد و لباس می توان به تقویت ارزش های فرهنگی مورد تاکید در جامعه توجه ای افزون داشت.

وی اضافه کرد: در مباحث اقتصادی نیز توجه به صنعت مد و لباس و در نظرگرفتن برنامه هایی خاص و حرفه ای در این حوزه می تواند رونق اقتصاد را در پی داشته باشد.

یکی از فعالان این حوزه با بیان اینکه کشورهای دیگر از هنر صنعت مد و لباس بهره برده‌اند، گفت: مد و لباس در اقتصاد و فرهنگ کشورهای فعال این حوزه نقش بسزایی داشته است و با وجود اینکه مد و لباس بخشی از فرهنگ ما است  اما این حوزه تا حدودی مغفول مانده است.

وی افزود با استفاده از این هنر علاوه بر تاثیر گذاری فرهنگی در جامعه می‌توانیم از صادرات مد و لباس بهره فرهنگی اقتصادی ببریم.

 گفتنی است فعالان این عرصه، برگزاری جشنواره‌های این‌چنین را روزانه برای ارتباط مستقیم طراحان، تولیدکنندگان عرضه‌کنندگان و مصرف‌کنندگان موثر می‌دانند و امید دارند با برگزاری جشنواره‌های متنوع در سراسر ایران فرصت مناسبی جهت پویایی این صنعت فراهم آید.