شهردار نهاوند از شهروندان خواست برای حفظ محیط زندگی خود در برابر آلودگی‌های محیطی، تفکیک پسماند از مبدأ را جدی بگیرند.

به گزارش خبرگزاری موج همدان، شهردار نهاوند گفت: در روزهای پایانی سال از شهروندان انتظار می‌رود برای حفظ محیط زندگی خود در برابر آلودگی‌های محیطی، تفکیک پسماند از مبدأ را جدی بگیرند. 

 محمد حسین پور افزود:این روزها شهروندان در حال خانه تکانی منازل خود هستند و کم کم حجم تولید پسماندها افزایش پیدا می‌کند. از شهروندان انتظار می‌رود برای مشارکت در حفظ محیط زندگی خود در برابر آلودگی محیطی، تفکیک پسماند از مبدأ را جدی بگیرند.

وی افزود: پسماند خشک قابل بازیافت را در همان محل تولید شده، تفکیک و به ایستگاه‌های بازیافت و خودروهای مربوط به این کار تحویل دهند. 

حسین پور تصریح کرد: بی‌توجهی به این موضوع می‌تواند زندگی مردم در شهر را به مخاطره بیندازد.

 شهردار نهاوند در پایان تصریح کرد: از مردم آگاه نهاوند می‌خواهم که برای جلوگیری از این مشکل و ایجاد یک ارزش خوب برای شهر یعنی بازیافت پسماندهای قابل استفاده، با مدیریت شهری مشارکت کنند تا شهر را به سمت زیست‌پذیری پیش ببریم.