مدیر روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان همدان گفت: نیروهای حاضر در تیم واکنش سریع جمعیت هلال احمر استان همدان با توجه به هوای برفی و بارش مستمر برف در همدان در جاده ها مستقر شده و به درراه ماندگان و مسیرهایی که نیاز به بازگشایی دارند در حال امداد رسانی هستند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج همدان، شعبانی مدیر روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان همدان در گفتگو باخبرنگار خبرگزاری موج در ساعت 3:10 بامداد شنبه اظهار داشت:  نیروهای حاضر در تیم واکنش سریع جمعیت هلال احمر استان همدان با توجه به هوای برفی و بارش مستمر برف در همدان در جاده ها مستقر شده و به درراه ماندگان و مسیرهایی که نیاز به بازگشایی دارند در حال امداد رسانی هستند.

هلال 3

وی گفت: تصویری را که ملاحظه می کنید مربوط به میدان امام حسن(ع) در جاده ملایر است که نفرات تیم واکنش سریع جمعیت هلال احمر استان همدان در حال بازگشایی مسیر و امداد رسانی به درراه ماندگان هستند.

هلال 1

  شعبانی افزود: در این عملیات امداد و نجات شبانه حمید عرفی یگانه معاون امداد ونجات استان  و جلال نانکلی رئیس شعبه جمعیت هلال احمر شهرستان همدان به همراه دیگر اعضای تیم حضور دارند

هلال احمر در راه ماندگان 1