زارع یادآور شد: یکی از مواردی که باید بدان توجه کرد حضور افرادی در بدنه اصلاح طلبان است که عنوان اصلاح‌طلبی را یدک می کشند اما عملکردشان به گونه ای دیگر است و اینگونه رفتار مانعی بر رشد حرکت های اجتماعی پیش برنده خواهد بود.

 به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج همدان، در نشست "کارنامه و چشم انداز اصلاحات در استان همدان"  که به میزبانی دانشگاه صنعتی و توسط  انجمن اسلامی دانشجویان تحول خواه دانشگاه صنعتی همدان برگزار شد، زارع تاریخ پژوه مطرح کرد: با  رجوع به تاریخ مشاهده خواهیم کرد زمانی که دستگاه های دولتی و نظام های سیاسی از سازوکار دیوان سالاریِ  به مراتب کمتری برخوردار بودند تا حدودی اصلاحات پیش رفته است اما با حجیم شدن دولت، دیوان سالاری مانع از پیشروی اصلاحات بوده است.

وی افزود: به عملکرد اصلاح طلبان نقد وارد است و از آنجائیکه اصلاحات امری کیفی است و بایستی آن را در فرایند، ساختار و شرایط سنجید؛ نمی توان  آن را کمی در نظر گرفت و به آن نمره ای  اختصاص داد.

 وی یادآور شد: یکی از مواردی که باید بدان توجه کرد حضور افرادی در بدنه اصلاح طلبان  است که عنوان اصلاح‌طلبی را یدک می کشند اما عملکردشان به گونه ای دیگر است و  اینگونه رفتار مانعی بر رشد حرکت های اجتماعی پیش برنده خواهد بود.

این تاریخ پژوه با اشاره به اینکه عملکرد اصلاح طلبان مورد نقد است و ایشان جامعه محوری را رها کرده و تنها درسطوح سیاسی اصلاحات را دنبال می کنند، گفت: اصلاحات از بالا و اصلاحات از پایین در ایران سابقه دیرینه‌ای دارد. برای دست یابی جامعه به داده هایی شفاف و عاری از ابهام به نخبگان و افرادی نیاز است تا جامعه را در حصول دست یابی به این شکل داده ها یاری رسانند.

. زارع با بیان اینکه برخی دوستان در مجلس و جایگاه های دیگر عملکرد خوبی نداشته اند و نیز برخی اوقات اصلاح‌طلبی بدل به ایدئولوژی شده است، ابراز کرد: باید در اختیارات و قدرت دولت در قانون اساسی تامل کرد و موانعی که در این زمینه وجود دارد را مورد بررسی قرار داد و آنگاه عملکرد را ارزیابی کرد.

وی افزود: گزینه‌های انتخاب ریاست جمهوری محدود بود و گزینه های معرفی شده تمام جامعه را پوشش نمی داد. روحانی در دوره اول عملکرد خوبی داشت اما متاسفانه دردوره دوم با توجه به اتفاقاتی که افتاد اگر روحانی می توانست قاطعانه ورود پیدا کند نتیجه بهتری حاصل می شد.

زارع عنوان کرد: دولت با سیاست گذاری های مناسب تری در سطح کلان می توانست تورم را کنترل و با رشد سرمایه گذاری و ایجاد خصوصی سازی به معنای واقعی رونق اقتصاد را هموارسازد..