قائم مقام دبیر کل حزب اراده ملت ایران عنوان کرد: اگر ارزیابی عملکرد بر اساس "گفتمان اصلاح طلبی" باشد پس بایستی شاخص های این گفتمان را مورد توجه قرار داد و نگریست که آیا به عنوان مثال در موضوع شفافیت توانسته ایم مطلوب و مورد نظر را بدست آوریم؟

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج همدان،  در نشست "کارنامه و چشم انداز اصلاحات در استان همدان"  که به میزبانی دانشگاه صنعتی و توسط  انجمن اسلامی دانشجویان تحول خواه دانشگاه صنعتی همدان برگزار شد، قائم مقام دبیرکل حزب اراده ملت ایران عنوان کرد: اگر ارزیابی عملکرد اصلاحات بر اساس "گفتمان اصلاح طلبی" باشد پس بایستی شاخص های این گفتمان را مورد توجه قرار داد و نگریست که آیا به عنوان مثال در موضوع شفافیت توانسته ایم مطلوب و مورد نظر را بدست آوریم؟

وی در ادامه ابراز کرد: در بحث شفافیت اکنون دسترسی به جدول بودجه تقریبا برای همگان میسر شده است. شهردار تهران لیست حقوق ۶۵ هزار نفر پرسنل شهرداری را اعلام کرد و موضوعاتی از این دست که گویای اتفاقاتی است که در این زمینه افتاده است.

قائم مقام دبیر کل حزب اراده ملت ایران اظهار داشت: اصلاح‌طلبی به عنوان یک گفتمان زمان کافی در اختیار نداشته است که نتیجه  برگرفته از شاخص های خود را نهایی کند و در برقراری شاخص های خود هیچگاه به خشونت متوسل نشده است، رفتارهای غیر مدنی از خود نشان نداده است و امور را  صبورانه و به صورت  تدریجی پیش برده است.

وی عنوان کرد: در شاخص مشارکت آگاهانه مردم و نخبگان از تشکیلات حزبی که عهده دار آن هستیم هیچگاه دعوتی از سوی مسئولان امر در وزارتخانه، استانداری و فرمانداری مبنی بر ارائه راه حل و مشاوره در خصوص مشکلاتی که وجود دارد، صورت نگرفت و این بیانگر است که اتفاق محسوسی را در این حوزه را شاهد نبوده ایم و این موضوع در شاخص دیگر که تعامل با جامعه جهانی باشد نیز وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه در سال 92 و 96 فارغ از اینکه چه کسی را انتخاب کردیم در ائتلافی شرکت جستیم و نتیجه این ائتلاف حضور روحانی در ریاست جمهوری بود کمااینکه می توانست عارف باشد، ابزار کرد: 

در شاخص هایی که گفتمان اصلاحات از آن ها دفاع می کند مانند شفافیت، اتفاقاتی افتاده است اما در حصول نتیجه ای که مورد انتظاراز این شاخص ها بود  که همان رضایت مردم و  شادی مردم باشد وضعیت خوبی نداریم و این رضایتمندی در سطح پایینی قراردارد.

فرهانچی اضافه کرد: بنابراین اصلاح‌طلبی به عنوان یک گفتمان زمان کافی در اختیار نداشته است که نتیجه  شاخص های نهایی خود را ارائه کند. در برقراری شاخص های خود هیچگاه به خشونت متوسل نشدیم، رفتارهای غیر مدنی از خودمان نشان ندادیم و امور را  صبورانه و به صورت  تدریجی پیش بردیم.

قائم مقام دبیر کل حزب اراده ی ملت ایران (حاما)  بابیان اینکه  اصلاح طلبی و جنبش اصلاح طلبی در ایران را می توان از دو زاویه متفاوت بررسی کرد، ابراز کرد:  اصلاحات به عنوان "گفتمان" یعنی چارچوبی که واژگان، شاخص ها، برنامه و ادبیات خاص خود را دارد و  اصلاح‌طلبی به مثابه یک روش؛ بعضی کارها را باید انجام داد و برخی کارها را نباید انجام داد. 

افشین فرهانچی عنوان کرد: بایستی اصلاح طلبان را با توجه به گفتمان و شیوه ای که دارند مورد ارزیابی قرار داد.

وی درادامه افزود: حاکمیت قانون، پاسخگو بودن مسئولین به مردم، مشارکت آگاهانه  مردم ، شفافیت،  تکثر گرایی و ... از شاخص های گفتمان اصلاح طلبی است.

فرهانچی یادآور شد: در گفتمان اصلاح طلبی، شیوه ای که برقرار است بر پرهیز از خشونت، اصلاح تدریجی امور و ... تاکید دارد.                                             

وی در ارتباط با محدودیت های موجود و ضعف های حاکم بر کشور در زمان انتخابات گفت: حجیم بودن دولت و محدودیت‌ها  وجود داشت و با علم به این موضوعات در انتخابات حضور پیدا کردیم و اکنون نمی توان از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرد.