علیرضا حسن پور بیان کرد: 31 تن شکر در انباری نگهداری می شد که توسط گشت مشترک تعزیرات حکومتی شهرستان تویسرکان کشف شد.

به گزارش خبرگزاری موج همدان،  تعزیرات حکومتی همدان، علیرضا حسن پور بیان کرد: 31 تن شکر در انباری نگهداری می شد که توسط گشت مشترک تعزیرات حکومتی شهرستان تویسرکان کشف شد.
وی اضافه کرد: پس از رسیدگی خارج از نوبت به این پرونده، متهم علاوه بر پرداخت 998 میلیون و 200 هزار ریال جزای نقدی در حق دولت، به توزیع کالا در شبکه رسمی محکوم شده است.
وی از مردم خواست تا موارد تخلف را به تلفن 32523442 اداره کل، تلفن گویای 124 سازمان صنعت، معدن و تجارت و تارنمای t135.ir اطلاع رسانی کنند.