معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار همدان گفت: توسعه خط ریلی باعث توسعه بخش گردشگری استان همدان می شود و توسعه گردشگری به عنوان محور اصلی توسعه پایدار استان در اولویت است.

به گزارش خبرگزاری موج همدان، عراقی گفت: جاده دسترسی به راه آهن باید برای مسافران نوروزی ایمن شده و خدمات خوبی برای مسافران و گردشگران در ایام نوروز در نظر گرفته شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار همدان گفت: قطار همدان - تهران با سرعت ۱۴۰ کیلومتر در ساعت از ۲۰ اسفند سال جاری راه اندازی خواهد شد و مسافران می توانند از این مسیر ریلی استفاده کنند.

عراقی همچنین اضافه کرد: قطار گردشگری در ایام نوروز به صورت ویژه فعالیت می کند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار همدان گفت: توسعه خط ریلی باعث توسعه بخش گردشگری استان همدان می شود و توسعه گردشگری به عنوان محور اصلی توسعه پایدار استان در اولویت است.

وی گفت: طی سال های اخیر شاهد این بودیم که استان همدان در حوزه زیرساخت ها پیشرفت بسیار خوبی داشته که این روند باید ادامه پیدا کند.