معاونت آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هلال‌احمر استان همدان مطرح کرد: آموزش کارکنان همواره یکی از مهم‌ترین دغدغه‌‌های مدیران در سازمان‌‌های یادگیرنده است. ازاین‌روی که کارکنان برخوردار از آگاهی، دانش و نگرش علمی از سرمایه‌‌های اصلی سازمان بوده و نسبت به مأموریت و اهداف سازمان از هوشیاری و کارآمدی بیشتری برخوردارند. آموزش صحیح نیروی انسانی، در سطح سازمان‌های دولتی سبب ارتقاء عملکرد کارکنان و سازمان می‌گردد و زمینه‌های برخورد مناسب‌تر کارکنان با مرجعان را نیز فراهم می‌کند.

معاونت آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هلال‌احمر استان همدان در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری موج گفت: دفتر امور آموزش عمومی پایه و همگانی معاونت آموزش پژوهش و فناوری جمعیت هلال‌احمر باهدف طراحی و برنامه‌ریزی آموزش‌های پایه و همگانی و نظارت بر اجرای آن‌ها تشکیل‌شده است و گروه‌های این مجموعه شامل گروه مطالعه و برنامه‌ریزی محتوای آموزش عمومی پایه و همگانی و گروه فرهنگ‌سازی توسعه آموزش عمومی، پایه و همگانی است.

وی بابیان اینکه معاونت آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هلال‌احمر استان همدان دوره‌های آموزش همگانی کمک‌های اولیه و آمادگی در مواجهه با مخاطرات را برگزار می‌کند، گفت: دوره آموزشی همگانی کمک‌های اولیه و آمادگی در مواجهه با مخاطرات باعث می‌شود تا زمینه افزایش میزان آگاهی و آمادگی خانواده‌ها در این موارد بیشتر فراهم شود.

معاونت آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هلال‌احمر استان همدان ضمن اشاره به اینکه هدف این دوره‌ها آمادگی افراد در مواجهه با مخاطرات است، عنوان کرد: آموزش‌دهندگان شامل مربیان داوطلبان و کارشناسان جمعیت هلال‌احمر که از مربیان سازمان امداد و نجات و سازمان جوانان، پزشکان و پیراپزشکان عضو سازمان داوطلبان و کارشناسان معاونت درمان و توان‌بخشی جمعیت هلال‌احمر و سایر افراد ذیصلاح مرتبط با جمعیت مانند دانشجویان پزشکی و پرستاری عضو کانون‌های دانشجویی هستند.

اظهری در ادامه مطرح کرد: آموزش کارکنان همواره یکی از مهم‌ترین دغدغه‌‌های مدیران در سازمان‌‌های یادگیرنده است. ازاین‌روی که کارکنان برخوردار از آگاهی، دانش و نگرش علمی از سرمایه‌‌های اصلی سازمان بوده و نسبت به مأموریت و اهداف سازمان از هوشیاری و کارآمدی بیشتری برخوردارند. آموزش صحیح نیروی انسانی، در سطح سازمان‌های دولتی سبب ارتقاء عملکرد کارکنان و سازمان می‌گردد و زمینه‌های برخورد مناسب‌تر کارکنان با مرجعان را نیز فراهم می‌کند.

وی افزود: در همین راستا آموزش ضمن خدمت کارکنان و مدیران جمعیت هلال‌احمر به‌عنوان مؤثرترین راه به‌منظور ایجاد بستری مناسب جهت ارتقاء علمی و کاربردی در زمینه‌های مرتبط با اصول و اهداف جمعیت بوده است. بر همین اساس ایجاد یک نظام اداری مطلوب و مناسب تا اندازه زیادی به کمک آموزش و ارتقاء توانمندی‌های نیروی انسانی امکان‌پذیر است. آموزش و  تربیت نیروی انسانی ماهر کارآمد و آشنا به علوم و فنون روز، با ایجاد و تقویت آموزش‌های کاربردی و با توجه به اهمیت روزافزون آگاهی و تخصص در مشاغل و انتظارات بالاتر از نیروی کار، صورت می‌پذیرد و تمامی آموزش‌های موردنظر در هر چهار معاونت جمعیت هلال‌احمر استان همدان دنبال می‌شود.

اظهری در ادامه اظهار داشت: برنامه‌ها و فعالیت‌‌های آموزشی این گروه که در چارچوب نظام آموزش کارکنان در راستای افزایش و بهبود سطح شایستگی و توانمندی کارکنان و مدیران جمعیت و به‌منظور ارتقاء بهره‌وری و کارآمدی جمعیت در میان سایر دستگاه‌‌های اجرایی طراحی و اجرا می‌شود.

معاونت آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هلال‌احمر استان همدان عنوان کرد: نظام آموزش کارکنان جمعیت، مجموعه‌ای از ساختارها، اجزا و عناصر متعامل آموزشی است که مستمراً دروندادهای آموزشی (اهداف آموزشی، منابع انسانی، مالی، مادی و ...) را از طریق فرآیند‌های آموزش (برنامه‌‌های آموزشی و درسی، رویکرد‌های مختلف آموزشی، فن‌آوری آموزشی و فن‌های مختلف ارزشیابی) به برون داده‌های آموزشی (کارکنان برخوردار از دانش، مهارت شغلی، سازمانی و نگرش موردنیاز‌) تبدیل می‌کند به‌گونه‌ای که امکان بروز پیامد‌های آموزشی (بهبود عملکرد فردی و سازمانی) را فراهم نموده و موجب ارتقاء کیفیت عملکرد منابع انسانی جمعیت هلال‌احمر شود.

وی بیان کرد: در امداد و نجات آموزش تخصصی امداد و نجات، در حوزه مالی آموزش‌های بودجه‌ریزی و مناقصات مرتبط با این زمینه، در مباحث اداری آموزش قوانین و مقررات امور اداری و همین‌طور در دیگر معاونت‌ها آموزش‌های لازم و مرتبط ارائه می‌شود.

اظهری اضافه کرد: در سال گذشته طرحی را به نام طرح خادم که به‌صورت مراجعه خانه به خانه بود و البته هنوز هم در حال انجام است را محقق کردیم که در راستای همان آموزش‌های همگانی اتفاق افتاد و این آموزش‌ها قشرهای مختلف کارکنان ادارات، مدارس، حوزه علمیه و ... را پوشش می‌دهد.