فرمانده انتظامی شهرستان کبودرآهنگ گفت: ماموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی شهرستان کبودرآهنگ با اجرای ایست و بازرسی در محور اصلی شهرستان کبودرآهنگ به یک دستگاه کامیون که از یکی از استان های غربی به سمت مرکز کشور در حال تردد بود مشکوک و آن را متوقف کردند و طی بازرسی از این خودرو، ۴۰۰ کیسه ۴۰ کیلوگرمی معادل ۱۶ تن آرد قاچاق کشف شد.

به گزارش خبرگزاری موج همدان، سرهنگ مجید گلی اظهارداشت: ماموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی شهرستان کبودرآهنگ با اجرای ایست و بازرسی در محور اصلی شهرستان کبودرآهنگ به یک دستگاه کامیون که از یکی از استان های غربی به سمت مرکز کشور در حال تردد بود مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی افزود: طی بازرسی از این خودرو، ۴۰۰ کیسه ۴۰ کیلوگرمی معادل ۱۶ تن آرد قاچاق کشف شد.

سرهنگ گلی با اشاره به اینکه ارزش محموله توقیفی توسط کارشناسان ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده است، بیان کرد: یک متهم در این خصوص با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کبودرآهنگ گفت: پلیس با اقتدار کامل در حوزه مبارزه با قاچاق کالا با قانون شکنان برخورد خواهد کرد.