بخشدار قروه در جزین گفت: جلسات این هیئت شروعی برای بهره بردن از توانایی های جوانان بوده و بخشداری قروه درجزین همواره آماده پیگیری مصوبات هیئت اندیشه ورزان جوان است.

به گزارش خبرگزاری موج همدان، اعضای اندیشه ورزان جوان شهرستان رزن در نشستی به میزبانی بخشدار بخش قروه در جزین به هم اندیشی در خصوص مسائل جوانان شهرستان پرداختند.

طی این نشست فرهاد بیژنی دبیر هیئت اندیشه ورزان جوان شهرستان رزن ضمن اشاره به اقدامات و اهداف هیئت اندیشه ورزان جوان، گفت: هویت بخشی به جوانان و بهره وری از ایده های آنان یکی از اهداف مهم این هیئت است.

 وی اضافه کرد: هیئت اندیشه ورزان جوان همچنین فضای بسیار مناسبی برای بهره بردن از ظرفیت ها و توانمندی های بانوان در جامعه ای است که هنوز وجود برخی سنت ها مانعی برای رشد و تعالی و استفاده از توانایی های بانوان است.

بیژنی یادآور شد: انتصابات جدید در استانداری همدان نیز گویای این نکته است که می توان از ظرفیت های بزرگ جوانان و بانوان در این زمینه بهره برد.

 در ادامه این نشست بخشدار قروه در جزین با تاکید بر اهمیت توجه به ایده های جوانان  در کنار تجارب مسئولان گفت: این جلسات شروعی برای بهره بردن از توانایی های جوانان بوده و بخشداری قروه درجزین همواره آماده پیگیری مصوبات هیئت اندیشه ورزان جوان است و اجرای طرح خیریه زباله ها نیز گواهی بر این کلام است.

بخشدار قروه درجزین در پایان جلسه نیز به دنبال پیشنهاد اعضای هیئت اندیشه ورزان جوان رزن با واگذاری حداقل 2 غرفه رایگان در نمایشگاه بهاره به بانوان کارآفرین شهرستان جهت فروش محصولات خود و نصب تابلوهای ویژه برای معلولان در سطح شهر قروه موافقت کرد.