معاون مدیر کل بانوان وخانواده استانداری همدان گفت: همت بانوان برای کمک به معیشت خانواده ستودنی است و امید که با تلاشی مستمر بیش از پیش در راستای رسیدن به اهداف خود و ارتقای خانواده خود گام بردارند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج همدان، پروانه رسولی فرخ از کارگاه خانگی تولید و طراحی سفال در شهر جورقان بازدید به عمل آورد.

معاون مدیر کل بانوان وخانواده استانداری همدان با شنیدن مشکلات و دغدغه های آنان ضمن تشکر و قدردانی از زحمات و همت این بانوان هنرمند گفت: همت شما برای کمک به معیشت خانواده ستودنی است و از شما می‌خواهم با امید و تلاش بیش از پیش در راستای رسیدن به اهداف خود و ارتقای خانواده گام بردارید.

علیمحمدی 1

 از طرفی بانوان نیز نبود بازارفروش، نداشتن درآمد ثابت و بیمه را عامل نگرانی خود خواندند و خواستار حمایت دولت از صاحبان مشاغل خانگی شدند. 

پروانه رسولی فرخ در پایان از محل کارگاه نیز بازدید کرد و بانوان را به جهت بهبود کیفیت زندگی تشویق و ترغیب کرد.

لازم به ذکر است در این کارگاه حدود ۴۰ نفر از بانوان زیر نظر یک موسسه هنری مشغول به فعالیت هستند و سفارشات این موسسه را در منزل آماده و دستمزد خود را بر اساس حجم کار تحویل شده دریافت می کنند.