گردان گفت: همچنین بسته های حمایتی برای جبران افزایش قیمت ها و حفظ وضعیت معیشت کارکنان شهرداری در سال آینده در قالب چهار مرحله تهیه و بین آنها توزیع می شود

به گزارش خبرگزاری موج همدان، اعضای شورای اسلامی شهر همدان بر اساس بخشنامه های ابلاغی بودجه برای کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی و مشمولان قانون کار شاغل در شهرداری همدان رای به این تصمیم داد.
وی اضافه کرد: برهمین اساس حقوق و مزایای کارکنان شهرداری همدان با افزایش علی الحساب 20 درصدی در بودجه سال آینده در نظر گرفته شد.
گردان خاطرنشان کرد: همچنین بسته های حمایتی برای جبران افزایش قیمت ها و حفظ وضعیت معیشت کارکنان شهرداری در سال آینده در قالب چهار مرحله تهیه و بین آنها توزیع می شود.
شورای اسلامی شهر همدان بودجه هشت هزار و 50 میلیارد ریالی را برای سال آینده شهرداری این شهر مصوب کرده است.
شهرداری همدان دارای حدود سه هزار کارمند اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی و مشمول قانون کار است.