مومیوند فرماندار شهرستان تویسرکان مطرح کرد: دولت با تاکید بر جایگاه جوانان و داشتن نگاهی متمایز در این حوزه و بهره بردن از توانایی­ جوانان، رویکرد خود را در پرداختن به این مهم عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری موج همدان، جلسه  هیئت اندیشه ورز جوان تویسرکان با حضور اعضای هیئت و اعضاء شورای معاونین در فضایی صمیمی برگزار شد.

 مومیوند فرماندار شهرستان تویسرکان ضمن دعوت از جوانان به حضور فعال در عرصه های مختلف، مطرح کرد: دولت با تاکید بر جایگاه جوانان و داشتن نگاهی متمایز در این حوزه و بهره بردن از توانایی­ جوانان، رویکرد خود را در پرداختن به این مهم عنوان کرد.

در این باب گفتگوهایی در جلسه شکل گرفت و اعضاء حاضر به بیان نظرات و پیشنهادهای مرتبط در این زمینه پرداختند که برخی از نظرات مطرح شده را در ذیل بخوانید:

  • ترسیم چشم انداز در بخش های مختلف و پیمودن مسیردر چارچوب و ساختاری تعریف شده.
  • تبدیل خروجی ها ی حوزه های مختلف به صورت شاخص های کمی تا بتوان نتایج را ملموس و عینی ارزیابی کرد.
  • توجه در بکارگیری روش های نوین در اطلاع رسانی و انتشار اخبار
  • فراهم آوردن امکان، تسهیلات و فضاهایی به جهت افزایش نشاط در جامعه و به طور خاص جوانان
  •  برگزاری تورهای بازدید توسط اعضاء هیئت اندیشه­ ورز از پروژه های عمرانی در دست اقدام شهرستان
  • برگزاری کارگاه های توانمند­سازی و مرتبط به مباحث اشتغال