در جهاد کشاورزی استان همدان صورت می گیرد: دوره آموزشی پروار بندی گوسفند با حضور اساتید شاخص دامپروری، سه شنبه مورخ ۹۷/۱۱/۳۰ از ساعت ۹ لغایت ۱۱/۳۰ در محل سالن همایش های امام علی(ع) برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری موج همدان، دوره آموزشی پروار بندی گوسفند با حضور اساتید شاخص دامپروری، سه شنبه مورخ ۹۷/۱۱/۳۰ از ساعت ۹ لغایت ۱۱/۳۰ در محل سالن همایش های امام علی(ع) برگزار می شود.