معاونت مالی و اقتصادی شهرداری همدان اعلام کرد: تخفیف ۲۷ درصدی عوارض کسب و پیشه و بهای خدمات مربوطه به آن از تاریخ ۲۸ بهمن ماه لغایت ۲۸ اسفند ماه سال ۱۳۹۷ اعمال می شود.

به گزارش خبرگزاری موج همدان، معاونت مالی و اقتصادی شهرداری همدان اعلام کرد: تخفیف ۲۷ درصدی عوارض کسب و پیشه و بهای خدمات مربوطه به آن از تاریخ ۲۸ بهمن ماه لغایت ۲۸ اسفند ماه سال ۱۳۹۷ اعمال می شود. 

 کسبه محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به واحدهای درآمد شهرداری مناطق چهارگانه مراجعه نمایند.