موج گزارش می دهد:حضور حماسی مردم همدان در راه پیمایی هوای برفی 22 بهمن ماه 97 در صفحه اینستاگرام رهبر معظم انقلاب به نمایش گذاشته شد.

به گزارش خبرگزاری موج همدان، حضور حماسی مردم همدان در راهپیمایی هوای برفی 22 بهمن ماه 97 در صفحه اینستاگرام رهبر معظم انقلاب  به نمایش گذاشته شد.