معاون فرماندار نهاوند گفت: روابط عمومی ها قرار نیست در بحث تبلیغات ورود کنند، بلکه باید خدمات دستگاه ها را به مردم بعنوان مخاطب اصلی این خدمات ازطریق رسانه ها اطلاع رسانی کنند.

به گزارش خبرگزاری موج همدان، معاون فرماندار نهاوند در جمع رسانه ها و روابط عمومی های شهرستان، در دوره یک روزه آموزش خبرنویسی و ارتقای سبک خبر در سالن جلسات فنی حرفه ای شهرستان بیان کرد: روابط عمومی ها قرار نیست در بحث تبلیغات ورود کنند، بلکه باید خدمات دستگاهها را به مردم بعنوان مخاطب اصلی این خدمات ازطریق رسانه ها اطلاع رسانی کنند.

مهدی جلال وند تاکید کرد: در حال حاضر در نظر داریم روابط عمومی هایی که حکم این مسولیت را دارند، فعال شوند و هرکدام در حوزه خود فعالیت کنند. 

وی با بیان اینکه روابط عمومی ها و اصحاب رسانه شهرستان که اکثریت از قشر جوان می باشند و بازوی توانمند مدیران اجرایی شهرستان هستند گفت: بحث هیئت اندیشه ورزان و حضور پررنگ آنان در کمیته ها و ارائه ایده آنان به دلیل توجه خاص مقام ارشد استان و نیز مقام ارشد شهرستان و مجموعه فرمانداری به جوانان می باشد.