جهانشیر گفت: با تاکید بر فرهنگ‌سازی به منظور قرار دادن ورزش در سبد خانواده‌ها عنوان کرد: اگر امروز در زمینه ورزش هزینه نکنیم فردا هزینه‌های سنگین‌تری را در بحث درمان و مباحث دیگر باید بپردازیم.

به گزارش خبرگزاری موج همدان، جهانشیر با تاکید بر فرهنگ‌سازی به منظور قرار دادن ورزش در سبد خانواده‌ها عنوان کرد: اگر امروز در زمینه ورزش هزینه نکنیم فردا هزینه‌های سنگین‌تری را در بحث درمان و مباحث دیگر باید بپردازیم.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان در اولین اظهارات خود در مورد وضعیت ورزش همگانی استان و اهمیت این امر در شورای ورزش همگانی شهرستان ملایر گفت: اگر بتوانیم ورزش همگانی را به رشد و توسعه برسانیم تاثیر مثبت آن را بر ورزش قهرمانی استان خواهیم دید.

محسن جهانشیر افزود: حداقل 10 درصد از جمعیت استان همدان را باید با اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های ورزش همگانی به ورزشکاران سازمان یافته تبدیل کنیم.

جهانشیر تصریح کرد: جامعه سالم در گرو داشتن یک خانواده سالم است؛ از این‌رو ورزش همگانی باید در بین همه اعضای خانواده‌ تقویت شود.

مدیرکل ورزش و جوانان همدان در دیدار روز گذشته خود با اعضای هیئت ورزش‌های همگانی هم با بیان این که هیات ورزش های همگانی در پیشبرد و توسعه رشته های همگانی موفق عمل کرده اظهار داشت: سایر هیات ها نیز در همگانی کردن ورزش در بین آحاد جامعه  بایدفعال شوند.

جهانشیر افزود: به دلیل وجود استعدادهای ناب در بخش ورزش‌های همگانی و نیز روستایی و عشایری هیئت‌های ورزشی باید با هیئت همگانی و هیئت‌ روستایی و عشایری تعامل دوسویه داشته باشند.