نشست اندیشه ورزان جوان بهار با طرح ایده های مرتبط با گرامیداشت چهل سالگی انقلاب برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری موج همدان، سومین جلسه هیئت اندیشه ورز جوان بهار  با ریاست معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرماندار بهار، دبیر هیئت شهرستان و دبیران کارگروه‌های پنج‌گانه هیئت اندیشه‌ورز بهار برگزار شد.

 این نشست با محوریت برنامه‌های جوانان شهرستان بهار درخصوص چهل سالگی انقلاب اسلامی و طرح  ایده های مرتبط از سوی اعضای هیئت پایان یافت.