رئیس سازمان برنامه وبودجه استان همدان گفت: مهمترین موضوعی که سبب شد همدان جز 3 رتبه برتر کشور در کاهش نرخ بیکاری شود فرهنگ کار بود که به سبب همراهی مسئولان، بانکها و فرمانداران بود.

به گزارش خبرگزاری موج همدان، صیدایی گفت: در فصول بهار و تابستان  به گونه ای بود که استان همدان حائز رتبه اول تا سوم در کاهش نرخ بیکاری بود و این نشان دهنده افزایش فرهنگ کار و تلاش در استان همدان است ضمن اینکه فصول تابستان و پاییز از فصول پر کار همدان است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه  استان همدان با اشاره به سفر اخیر رئیس مرکز ملی آمار ایران به همدان عنوان کرد: محور سفر آقای پویا به همدان اشتغال و بیکاری بود ضمن اینکه در این سفر اعلام کردند که همدان در بحث جذب تسهیلات روستایی و عشایری نیز رتبه نخست کشور را به دست آورده است.

صیدایی بیان کرد: مهمترین موضوعی که سبب شد همدان جز 3 رتبه برتر کشور در کاهش نرخ بیکاری شود فرهنگ کار بود که به سبب آن همراهی مسئولان، بانکها و فرمانداران را داشتیم.

وی با بیان اینکه نرخ بهره های 14 و 18 درصدی تسهیلات بانکی از موانع کاهش بیکاری است گفت: تمامی تسهیلات روستایی و عشایری و غیره با بهره‌های 6 و 7 درصد نیست و برخی 14 و 18 درصد بهره داشته و این خاص استان نیست بلکه در سراسر کشور این روند وجود دارد که اگر ساز و کاری وجود داشته باشد تا نرخ بهره تمام تسهیلات زیر 6 درصد شود گام بزرگی در کاهش بیکاری برداشته می‌شود.

رئیس سازمان برنامه وبودجه استان همدان با اشاره به سخن یکی از نمایندگان مبنی بر اینکه آمار کاهش نرخ بیکاری همدان را قبول ندارم گفت: هر کدام از نمایندگان مجل جایگاه خود را دارند و هر کسی می تواند نقطه نظرات خود را داشته باشد و به نظر من وقتی در مورد استان نقطه مثبتی در کشور داریم که حاصل تلاش  جمعی است چرا منکر آن شویم در حالی که این آمار از دیدگاه مرکز آمار استخراج شده است.

صیدایی با بیان اینکه آمار مرکز آمار ایران رسمی و مستند است گفت: این آمار از برآیند ده‌ها شاخص و پرسشنامه و فعالیت به وجود آمده است و این وظیفه روتین مرکز آمار است و از طریق آمارگیران داده ها به وجود آمده است.