مدیرکل استاندارد استان همدان گفت: استاندارد سازی واحدهای تولیدی چینی‌آلات بهداشتی ساختمان اجباری است و بدون پروانه، توزیع و فروش چینی‌آلات بهداشتی ساختمان غیرقانونی است.

مدیرکل استاندارد استان همدان گفت: استاندارد می‌تواند در انتقال دانش‌ مفید به کارگاه‌ها و مراکز فناوری، بهبود فضای کسب‌وکار و رشد اقتصادی مؤثر باشد , مرور تجربیات جهانی استاندارد به‌تنهایی اثرگذار نیست و باید با یک دستگاه مدیریت کیفیت و بهبود مستمر همراه باشد.

مددی با بیان اینکه هرچند تأثیر استاندارد بر جی دی پی استان مثبت است اما وضعیت صنایع مختلف در این حوزه متفاوت است، گفت: تأثیر استاندارد بر روی اقتصاد بلندمدت است.

مدیرکل استاندارد استان همدان در مورد استانداردسازی واحدهای تولیدی چینی‌آلات بهداشتی ساختمان در استان با تأکید بر اینکه از سال 92 استانداردسازی این واحدها اجباری شده است، بیان کرد: بر اساس آخرین آمار 129 واحد در این زمینه شناسایی‌شده است که از این تعداد 33 واحد پروانه استاندارد دارند و 91 واحد نیز بدون علامت و پروانه مجوز استاندارد فعال هستند.

مددی با اشاره به اینکه در قانون ماده 15 استاندارد اجباری کردن استاندارد برای این واحدهای تولیدی ذکر شده است، عنوان کرد: چراکه بدون پروانه، توزیع و فروش چینی‌آلات بهداشتی ساختمان غیرقانونی است.

وی تأکید کرد: استانداردسازی جایگاه‌های سوخت به دلیل فشار گاز بالا حائز اهمیت است و با ایمن‌سازی و استانداردسازی امنیت این جایگاه‌ها افزایش می‌یابد.

مدیرکل استاندارد استان همدان با بیان اینکه در حال حاضر 15 استاندارد شرکت پخش فرآورده‌های نفتی تدوین شده و سه مورد مشمول استاندارد اجباری است، تصریح کرد: از 44 جایگاه فعال سوخت گاز طبیعی در استان 36 درخواست برای بررسی در سامانه ثبت‌نام شده و چهار جایگاه تأییدیه عوامل بحرانی دریافت کرده است