محسن جهانشیر مدیر کل ورزش و جوانان استان همدان خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری موج همدان، محسن جهانشیر سرپرست اداره ورزش و جوانان سمنان به‌ عنوان مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان معرفی می شود تا جانشین رسول منعم شود.