رئیس بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) میناب از اهداء تعدادی لوازم مورد نیاز بیمارستانی و تجهیزات پزشکی توسط پزشکان بیمارستان میناب به این بیمارستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان،  محمد مورخ رئیس بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) میناب در راستای ترویج فرهنگ مشارکت در امر خدمت رسانی خیرین، گفت: این بار پزشکان بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) میناب اقدام به اهداء کولر گازی، مانیتورینگ قلبی تنفسی و ویلچیر برای بیماران بستری در بیمارستان با مبلغ 240 میلیون ریال کردند.

مورخ افزود: این پزشکان با در نظر گرفتن شرایط حال بیمارستان اقدام به این کار خداپسندانه کردند، و امید است که خیرین و مردم نیز در قبال شهر خود و نیازمندان در صورت توان، در این امر خدا پسندانه شرکت کنند.

رئیس بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) میناب ضمن تشکر از پزشکان این بیمارستان از جمله دکتر رضا هادیزاده متخصص داخلی، دکتر کاظم صدیقی متخصص داخلی و دکتر سارا شفازند متخصص طب اورژانس که از یک سال پیش در بیمارستان میناب  شاغل نیستند و هنوز به رسم مهربانی به همکاری و مساعدت با این بیمارستان ادامه می دهد قدر دانی کرد.