مدیر کل ورزش و جوانان هرمزگان در این سفر از اماکن و فضا‌های ورزشی بخش جغین بازدید و از 17ورزشکار دارای عناوین کشوری و استانی تجلیل کرد.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، محمودرضا امیاری مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان در جلسه شورای ورزش بخش جغین، گفت: این بخش دارای استعداد‌های بالقوه‌ای است که با حمایت از آن‌ها می‌توانند در آینده برای استان و بخش افتخار آفرین باشند.

مدیر کل ورزش و جوانان هرمزگان از اماکن و فضا‌های ورزشی بخش جغین بازدید کرد.

محمود رضا امیاری افزود: استادیوم ورزشی بخش جغین تا پایان سال با اختصاص اعتبار و به صورت مشارکتی زمین چمن بازسازی می‌شود و در اختیار ورزشکاران قرار می‌گیرد.

در این سفر از ۱۷ ورزشکار بخش جغین که دارای عناوین کشوری و استانی بودند تجلیل شد.