فرمانده انتظامی هرمزگان از توقیف پنج دستگاه کانتینر پارچه قاچاق به ارزش 200 میلیارد ریال در بندرعباس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، عزیزاله ملکی گفت: مأموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی هرمزگان با انجام اقدامات اطلاعاتی از تحرک قاچاقچیان کالا که به صورت سازمان یافته اقدام به قاچاق پارچه در بندرعباس می‌کنند مطلع و پیگیری موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: مأموران حین کنترل لاین ترانزیتی خروجی از بندرعباس به پنج دستگاه تریلر مشکوک که پس از بررسی‌های اولیه مشخص شد کانتینرها که از محل اظهار نامه ترانزیت داخلی گمرک ترخیص شده بودند از نظر اسنادی و مطابقت آن با کالا نیاز به بررسی داشته که به همین منظور سریعا با مرجع قضائی هماهنگی و همه خودروها در ایست و بازرسی شهید میرزایی توقیف شدند.

ملکی با اشاره به اینکه صاحبان کالا از همان ابتدا قصد اظهار خلاف واقع و قاچاق کالا از گمرک مقصد را داشته‌اند که سوء نیت آنان برای مأموران آشکار شد، تصریح کرد: دربررسی‌های به عمل آمده و نتیجه آزمایشگاه، پارچه های موجود می‌بایست در تعرفه‌هایی گرانتر از تعرفه‌هایی که در اظهار نامه ثبت شده قرار می گرفته است.

این مقام انتظامی اظهار داشت: با بررسی‌های به عمل آمده از اسناد و مدارک از جمله فاکتور و لیست تهیه شده از کالا مشخص شد پارچه‌های اظهاری شامل 153 هزار متر از نوع pvc بوده که طبق بررسی 135 هزار متر پارچه در کانتینر‌ها موجود و حدود 18 هزار متر اختلاف نوع پارچه وجود داشته که به جای آن پارچه‌هایی با ارزش دلاری بالاتری وارد شده است.

سردار ملکی اذعان داشت: همچنین طبق بررسی و اسناد ارائه شده به گمرک نیز مشخص شد، 52 هزار یارد اختلاف متراژ وجود دارد وعلاوه بر پارچه‌هایی که از کشور سازنده وجود داشته پارچه‌هایی از سایر کشوها نیز در این محموله موجود می‌باشد که در اسناد و مدارک گمرک قید نشده است.

فرمانده انتظامی هرمزگان خاطرنشان کرد: ارزش محموله کشف شده برابر اعلام کارشناسان 200 میلیارد ریال برآورد شده است که اقدامات پلیسی جهت شناسایی و دستگیری متهمان این پرونده به صورت ویژه در دستور کار مأموران قرار دارد.