ارزش معاملات در بورس منطقه‌ای هرمزگان این هفته 60 درصد بیشتر از هفته گذشته بود.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، ارزش معاملات در بورس منطقه‌ای هرمزگان این هفته 60 درصد بیشتر از هفته گذشته بود.

در پنج روز گذشته 91 میلیون و 335 هزار سهم به ارزش بیش از 205 میلیارد و 610 میلیون ریال در بورس منطقه‌ای هرمزگان داد و ستد شد.

40 درصد این معاملات به خرید و 60 درصد به فروش سهام اختصاص داشت.  این معاملات در شش شرکت کارگزاری فعال در بورس منطقه‌ای هرمزگان صورت گرفت.