کودک ۲ ساله در بندرعباس بر اثر سقوط از طبقه هفتم ساختمان جان سپرد.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با بیان اینکه کودک ۲ ساله در بندرعباس بر اثر سقوط از طبقه هفتم ساختمان جان سپرد، گفت: این حادثه ساعت ۹ صبح دو روز پیش رخ داد.

«فاطمه نوروزیان» افزود: کودک ۲ ساله پیش از رسیدن به اورژانش بیمارستان شهید محمدی جان باخته بود.

این حادثه درحالی رخ داد که مادر کودک فرهنگی و در محل کار خود، مشغول فعالیت بود.